شرکت پارت تجهیز آرکا ابتدا در سال ۱۳۸۳ با نام شرکت مهندسی فراپالایش جوان در زمینه طراحی و خدمات مهندسی و مهندسی خرید در واحدهای نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، آب و فاضلاب شروع به فعالیت نمود.بمنظور توسعه فعالیت ها و با توجه به نیاز صنایع به متریال